Ebba

K_Ebba

Det är fyra böcker om tjejen Ebba med tydliga och rena bilder (foton) samt teckenillustrationer till texterna. 

Böckerna är spiralbundna med kraftiga pärmar och har vardera sexton plastade sidor med flikar för att göra det lättare att bläddra själv.

EbbaMemo: Ett Memory-spel där det på det ena kortet i paret visas ett foto ur böckerna om Ebba och på det andra kortet visas text och teckenillustration.