Fortsatt språkutveckling

Här har vi samlat böcker och spel som passar extra bra för att bygga ordförråd, introducera lägesord och stimulera utvecklingen av längre meningar.
Läs gärna mer under "Logopeden tipsar".