Babblarna i Konsonantdalen

I Konsonantdalen bor det ännu fler Babblare. Ja, faktiskt så många att man kan träna på alla svenska språkljud!

Materialet bygger på Karlstadmodellen och kan användas i spel, lekar och strukturerad språkträning. Läs mer om alla roliga material med Babblarna i Konsonantdalen i butiken.

>> till Babblarna i Konsonantdalen