Läs böcker!


Det finns få aktiviteter som är så bra för språkutvecklingen som att läsa böcker!

De svenska forskarna Mats Myrberg och Ingvar Lundberg har uppskattat att ett barn som blir läst för och sedan läser själv har ett ordförråd på 50 000 - 70 000 ord vid 17 års ålder, medan en 17-åring som inte blivit läst för och inte läst själv har ett ordförråd på 15 000 - 17 000 ord. Det är stor skillnad!

Hur kommer det sig då? Jo, av flera skäl tror jag. Dels är det så att vi i vardagligt tal inte använder oss av så mycket krångliga ord - men de dyker upp i böcker! Antingen kan barnen lära sig dem bara genom att dra slutsatser av sammanhanget medan vi läser, eller så kan vi pausa och passa på att förklara orden - i vilket fall som helst så bygger barnen på sitt ordförråd. Men det händer också något magiskt när vi läser tillsammans. Det brukar vara en lugn stund och vi koncentrerar oss på samma sak. Barnen får stöd av bilderna för att förstå nya spännande begrepp och sammanhang, och det finns tid att fundera och fråga.

Men att läsa böcker är inte bara bra för ordförrådet, de kan användas för att bygga på andra språkliga förmågor också! Som uttal till exempel, som med Snicksnacksnokens roliga böcker, eller berättande, om man låter barnet vara aktivt och fylla i och berätta själv utifrån bilderna.

På många håll har bibliotek samlat tips på barnböcker som passar extra bra för att stimulera olika språkliga förmågor och kallat dem "språkpiller" eller "språkpuffar" - länkar till sådana listor hittar ni till exempel mitt på sidan här hos www.snicksnacksnoken.se.

Om ditt barn inte är så pigg på att läsa då? Jo, fortsätt erbjuda böcker lite då och då ändå - välj böcker om sådant som intresserar barnet och låt dem bläddra själva. Det gör inget om det går på trettio sekunder. Tänk inte att målet är att ni ska läsa en hel bok, utan att målet är att du ska visa att det här med böcker är härligt! Ofta är det lättare om vi inte läser exakt allt det som står i texten utan tittar tillsammans på bilderna och kanske berättar historien med egna ord. Försök göra stunden mysig helt enkelt - det går att läsa medan man äter mellis, myser i sängen, eller var man än gillar att vara!