Kom igång med korta meningar

 

När ordförrådet har växt lite brukar barn bli redo att sätta ihop 2-3 ord i korta satser, men det är inte alltid så lätt, och vi vuxna kan enkelt stötta utvecklingen med några roliga aktiviteter och strategier.
 
Grundtanken är att vi vuxna ska vara modeller för just de korta satser som vi vill att barnen ska komma igång och säga, och locka barnen att härma och skapa egna.
 
Det här är lätt att göra till exempel när vi läser böcker. När vi läser Ajja & Bajja ska sova kan jag vid denna bild till exempel säga ”Ajja badar” och sedan peka på Bajja (och om det behövs kanske börja på ”och Ba...”) och se om barnet kan fylla i ”Bajja badar”. Gör barnet inte det kan jag bara fortsätta läsa, och vara modell, och så prövar vi igen nästa gång, och nästa.
 
En annan bra aktivitet är att spela lotto-spel med bilder där det händer saker. Vi har lottospel med Babblarna och Ajja&Bajja men det går förstås att använda ett lottospel man redan har i hyllan eller så kan man samla ihop bilder från nätet kring något barnet tycker mycket om och skriva ut ett eget.
 
När vi vänder en bild i spelet, och ska lägga den på rätt plats på våra lottobrickor, säger vi förstås vad den föreställer, till exempel "Bobbo kastar boll". Och på samma sätt som när vi läste ovan kan vi då både vara modeller och locka barnen att säga själva.
 
Så fort det går kan vi också försöka spela lotto med "hemliga kort" - det vi säga att vi inte visar bilderna för varandra utan bara säger vad vi fått på bilden. Sedan får alla leta på sina lottobrickor för att gissa var bilden passar. Då blir det tydligt att det inte räcker att säga "Bobbo" bara, för Bobbo finns på flera bilder på brickorna. Vi måste säga lite till för att de andra ska hitta rätt bild - och bygga en mening helt enkelt!
 
Ett sista tips är att ta för vana att bygga ut det barnen säger i vardagen också. Om barnet pekar på en bil som kör förbi och säger "bii" kan vi svara "ja, bilen åker. Brrrm". Och när barnet börjat säga två-ordssatser själv, som "bilen åker" kan vi bygga ut ännu lite till "ja, bilen åkte fort!" 
 
 
Psst! För den som vill jobba ännu mer strukturerat med meningsbyggnad finns Språkpussel - som ni kan läsa ett tips om här.