Kommunikation-AKK-tecken

Innan barn kan säga sina första ord kommunicerar de ofta med kroppspråk och egna tecken. Och det är verkligen inte sämre än att prata! Om talet inte kommer igång måste vi i omgivningen mer strukturerat hjälpa barnet att få ett sätt att kommunicera på, så att barnet ändå kan göra sig förstådd och uttrycka vad hon vill, tänker och känner. Det finns många sätt att kommunicera, exempel är med gester, tecken, olika typer av bilder, bliss eller skrift. Gemensamt kan man kalla dessa sätt för AKK, alternativ och kompletterande kommunikation.

Här samlar jag tips och råd kring kommunikation, AKK och tecken. Välj rubrik här till vänster och om du saknar något skicka mig gärna en fråga!

<<<<<< Välj fråga i menyn här till vänster.