Språklig medvetenhet

Mitt barn har haft svårt med uttalet, och nu kan hon inte lära sig läsa. Hur kan jag hjälpa henne?

En av grundstenarna i läs- och skrivutvecklingen är den språkliga medvetenheten, d v s förmågan att se på språket utifrån, medvetenheten om att ord är uppbyggda av ljud och stavelser. Denna medvetenhet påverkar förmågan att rimma och leka med språket och också hur man kan höra ut vilka ljud som ingår i ett ord. Barn som haft en fonologisk språkstörning, alltså svårigheter med språkljud, får oftare än andra svårgheter i läs- och skrivinlärningen. Ett tips är att jobba med den språkliga medvetenheten för att hjälpa barnet bli mer medveten om vilka ljud, och bokstäver, som ingår i olika ord.

Jag brukar använda Snicksnacksnokens böcker Rulle och raketen, Sickan och skattkartan och Faran vid fallna trädet  eftersom dessa har just ett språkljud i fokus, men naturligtvis kan man använda samma tips när man läser andra böcker också.

Läs med tydliga r-ljud. Eftersom raketmotorerna låter "rrrr", snokarna "sss" och vinden viner "fff", och ljuden återkommer ofta i olika ord, blir det automatiskt ett fokus på dessa ljud när man läser Snicksnacksnokenböckerna. Men även när man läser andra böcker går det att välja ut ett språkljud, be barnen att lyssna extra efter just det ljudet och själv uttala det lite övertydligt när det dyker upp. Det kan hjälpa barnen att bli mer medvetna om ljudet och hur orden är uppbyggda.

Prata om bokstävernas namn och bokstävernas ljud. Bokstaven R heter "ärr" men låter som raketmotorns "rrr", S heter "ess" men låter som ormens "sss" och F heter "eff" men låter som när det viner i Foffes tänder "fff". Det är inte helt självklart, men mycket viktigt när man ska börja ljuda ihop ord.

Hitta bokstäver och ord! Titta tillsammans i korta texter. Hur många "s" hittar ni? Läs orden och lyssna efter ljudet tillsammans. Kommer det först, eller sist, eller i mitten på ordet? Vissa ord återkommer ju ofta - kanske kan man träna sig att känna igen dem?

Räkna ljud och skriva själv? Hur många "fff" finns det i Foffe? Fe? och Fem? Vad är det för andra ljud? Lyssna först, och titta sedan på bokstäverna i ordet. Ibland använder jag kortlekarna till Snicksnacksnokenböckerna och låter barnen dra ett ordkort. Vi brukar ljuda och läsa tillsammans, och kanske skriva av?

Och så en dag så kan man skriva ordet själv utan att titta!