Ljudlek med de små

Kan man träna uttal med 3-åring?

Ja, men inte på samma sätt som med en 4-åring eller 5-åring. Alla små barn förenklar uttalet av ord och byter ut vissa ljud mot andra. Det ingår i den normala ljudutvecklingen att barn t ex säger "t" istället för "k" när de fyller 3 år, och 20 % av 5-åringarna har inte hittat sitt r-ljud. Det viktigaste i de tidiga förskoleåren är inte uttalet utan att man bygger på ordförrådet och börjar sätta ihop ord i meningar.

Men vissa 3-åringar kan ha så stora svårigheter med språkljud att de blir svåra att förstå för omgivningen, vilket kan leda till ilska och frustration. Och då tycker jag absolut att man ska börja leka med ljud. Och leka med ljud kan vara roligt!

En logoped kan hjälpa till med att välja vilka ljud man kan börja med om barnet har svårt med många, men Babblarnas namn har ljud som brukar komma tidigt i språkutvecklingen. Så om barnet har svårt med b- och d-ljuden är bokläsning och lek med Babblarna toppen. Testa gärna ett pass Babblarna Språkgympa på www.sprakgympa.se också. 

Babblarna heter just Babba och Dadda, etc, för att hjälpa barn upptäcka skillnader mellan språkljuden. På samma sätt kan man döpa dockor till t ex "Lelle" och "Jejje" om barnet blandar ihop t ex l- och j-ljudet, eller använda pappersdockor ur Babblarna i konsonantdalen. Att använda ordpar där bara det svåra ljudet skiljer orden åt är ofta bra, eftersom det då blir tydligt för barnen att det är skillnad på ljuden och att det spelar roll om jag säger "l" eller "j" i ett ord - som när vi ska ”laga” eller ”jaga” maten till exempel.

Om det är s- och f-ljuden som krånglar brukar jag läsa och jobba med Sickan och skattkartan och Faran vid fallna trädet även med 3-åringar. Vi låter "ssss" som ormarna, och fiskar s-bilder ur kortleken. Barnen får lyssna och avgöra om jag säger "Sickan" eller "Tickan", och fylla i ord som börjar på s-ljudet när jag läser. Och på samma sätt kan man arbeta med ljud i andra böcker - ta för vana att låta mycket! När ni läser, och i livet i stort!

– Titta, ett flygplan! Ffffffff - kan du låta så?

Och så var det det där om att "ge tillbaka" barnets ord så som de ska låta som jag märker att jag skriver i nästan varje tips - men det är ju så bra! Om barnet säger "jag vill dunna" säger vi "ja, gunga" lite extra tydligt. Så får barnet höra, om och om igen, hur det ska låta och kan så småningom rätta sitt uttal efter det
.