Engelska MaterialHatten

Det är dags för läxläsning hemma hos Jesper. Den här kvällen är det engelska som gäller, ett av många favoritämnen i skolan. På bordet ligger Teckenkort med veckans alla sju dagar. Materialet är hämtat från EngelskaHatten och välbekant för Jesper. För några år sedan var det de svenska veckodagarna som nöttes, men nu ska dagarnas namn bytas mot den engelska motsvarigheten.

- Monday, säger Jesper och visar med handen hur tecknet för måndag ser ut. Han har först tittat på den gröna färgkodningen för veckodagen måndag , sen har han tittat på teckenillustrationen som visar hur ”måndag” tecknas. När han gör detta tecknar han också ”måndag” och med stor självsäkerhet har han sedan ljudat sig igenom ordbilden ”Monday”.

- Monday, det betyder måndag, säger han.

Tanken att använda tecken vid inlärning av engelska kändes helt självklar för både hem och skola. Mamma Katarina som jobbar på Hatten Förlag har den stora fördelen att ständigt se fördelarna med TAKK i många olika sammanhang. Skolan har kunnat följa Jespers utveckling inom tal, läsning och skrivning, och där har TAKK varit ett av flera pedagogiska verktyg. Dessa positiva erfarenheter gjorde att det kändes naturligt att dra nytta av redan etablerade kunskaper när det blev dags för Jesper att erövra ett nytt språk.  Jespers ordförråd i tecken och i talad svenska är stort och att byta ut de svenska begreppen mot engelska har gått väldigt bra.

Hittills har djur, kroppsdelar, klädesplagg, färger och siffror klarats av med hjälp av material från cd-skivan EngelskaHatten. Denna vecka är det alltså veckodagar som står i fokus och snart är det dags för ord relaterade till familjen. Arbetsgången är hela tiden densamma. Aktuella begrepp plockas ut ur de olika kategorier som finns samlade på EngelskaHatten, materialet printas och det roliga arbetet börjar. För Jesper, som läser teckenillustrationerna och tittar på fotografierna i materialet, består arbetet av att komplettera det svenska begrepp som han redan kan med det engelska. I EngelskaHatten består ordbilden av det engelska begreppet och eftersom Jesper läser ordbilden blir allt mycket tydligt.  Framförallt eftersom han med hjälp av tecknandet vet vad det han läser betyder. Och precis som vid inlärning av svenska begrepp fastnar den nya kunskapen fantastiskt bra. Jespers engelska ordförråd växer stadigt.

- Med begreppen är det inget problem, de fastnar. Uttalet och att sätta ihop hela meningar är lite svårare så det jobbar vi mycket med, säger Karin Finndin, som är en av Jespers lärare.

Karin använder sig också av Karlstadmodellens färgkodning av ordklasserna i arbetet med engelskan. Så när hon och Jesper arbetar med satser så skriver hon satsens innehåll på färgkodade ordkort som hon och Jesper sen lägger i rätt ordning. De färgkodade ordkorten kompletteras med Teckenkort eller Teckenblad från EngelskaHatten för att göra innehållet i satsen extra tydligt.

- I like my dog, läser Jesper och tecknar samtidigt hela satsen.

Framför sig har han fyra färgkodade ordkort och ovanför dessa ligger teckenillustrationer för satsens tre första ord och ett Teckenblad ovanför ordet ”dog”. Teckenbladet visar tydligt såväl fotografi av en hund, teckenillustrationen för begreppet ”hund” och så själva ordbilden ”hund” fast på engelska, ”dog”.  Mycket tydligt för Jesper och ett fenomenalt verktyg för inlärning.

Och inlärningen av engelskan går fort framåt, redan har Jesper uteslutit tecknandet för en rad engelska begrepp, precis som han gjorde med svenskan. I takt med att han erövrar talad engelska så utesluter han tecknet. Men tecknandet fortsätter av de vuxna i hans omgivning eftersom tecknen hela tiden fungerar som ett stöttande verktyg när språket ska byggas ut. Vid längre satser använder även Jesper tecken igen även om han redan lärt sig de olika orden i satsen var och ett för sig.

- Det är otroligt häftigt att se med vilken lätthet Jesper använder sig av sina teckenkunskaper när han nu erövrar ett nytt språk, för honom verkar det vara helt självklart att bara ersätta det svenska begreppet med ett engelskt, säger Jespers pappa Lars.

Jesper själv ler bara stort och visar tummen upp samtidigt som han säger:

-I speak english!

--------------------------------------------------------------------------------

Engelska MaterialHatten är en cd med pdf:er. Den innehåller olika material som du själv skriver ut för att lära in olika engelska begrepp. Du kan skriva ut TeckenBlad där ordet visas i bild, med engelsk text och det svenska tecknet för ordet. Du kan också välja att skriva ut teckenkort där framsidan visar ordet i bild med engelsk text och på baksidan visas det svenska tecknet.