idagboken

En bra kalender och kontaktbok i ett, men allra mest ett verktyg för det egna berättandet!

Med idagboken får du hjälp med att få en tydlig struktur över din dag. Med enkel formgivning och tydlig layout ger den stöd för att komma ihåg vad som ska hända/har hänt och blir ett värdefullt redskap för att själv kunna berätta. Den vänstra sidan i uppslaget används för att planera för dagen genom att exempelvis klistra in symbolbilder för dagens olika moment och den högra sidan är en fri plats att reflektera över dagen, t.ex rita, skriva eller klistra bilder.

I skolan/förskolan ger idagboken en tydlig struktur för dagens arbete och hemma blir den ett intressant samtalsämne och det blir lätt för omgivningen omkring barnet att få ta del av hans/hennes dag. Med idagboken är det lättare för omgivningen att bli åhörare och användaren ges bättre chans att själv styra samtalet utan att andra "tar över". idagboken ger god träning i att berätta, stärker självkänslan och ger en trygg och tydlig struktur för vardagen som så många barn, ungdomar och vuxna behöver.

Arbetet med idagboken görs så självständigt som möjligt. Pedagoger och föräldrar skriver endast korta anteckningar vid behov.

Till kalenderbladen finns datumetiketter som klistras in varje dag för att skapa fokus på vilken dag och månad det är.

Både lilla och stora idagboken innehåller även kontaktbok. Dessa sidor används för att  omgivningen runt barnet ska kunna skriva meddelanden och kom-i-håg till varandra.

Tips: skriv/läs inte i kontaktsidorna när användaren är med. När ni sitter tillsammans läggs allt fokus på användarens uppslag.

Stora idagboken är ganska stor (200x255 mm) vilket ger gott om plats att rita eller skriva stort. Förutom ett uppslag per dag, ser man också en veckoöversikt med plats att skriva/rita/klistra symboler för händelser under hela veckan. Plats för att skriva kontaktbok finns sist i varje veckouppslag. Stora idagboken är ringbunden med tjock kartongrygg ochresårsnodd som håller ihop boken. Varje bok innehåller kalenderblad för 13 veckor (fyra böcker = helår).

 

 

 

Exempel på olika sätt att arbeta med symbolbilder på struktursidan:

   

1. En stor bild (som visar det som är speciellt för dagen)

2. Små bilder (se nedan under tips för hur du enkelt skriver ut dem)

3. Symbolbilder, till exempel teckenillustrationer, Pictogram, pecs-bilder, bliss etc 

   

4-5. Bild och text ihop - i början kan bild och text sitta ihop, efter ett tag kan ni klippa isär dem och matcha ihop dem. Ha gärna ett facit bredvid i början för att göra det lättare.

6. Text med ordramar

 

7. Klockslag (färdiga)

8. Klockstämpel (för att rita klockslagen själv)

9. Skriva

 

Tips!

 

Det är lagom att göra iordning lappar med symbolbilder så att de räcker under en vecka. Med Xyron Multilaminerare kan du laminera med självhäftande (avtagbar) baksida. Lapparna förvaras med fördel i ett plastregister längst bak i idagbokspärmen. Xyron finns att beställa från oss på Hatten.

 

  

Om du jobbar i en dator som har Windows XP eller Window Vista som operativsystem är det mycket enkelt att skriva ut småbilder med liten text under. De blir i perfekt storlek att använda i idagboken.

Gör så här:

1. Kopiera de bilder du vill ha med till en egen mapp och döp bilderna till det du vill att det ska stå under. 2. Markera de bilder du önskar skriva ut genom att klicka på dem (håll nere Ctrl-tangenten när du klickar för att markera flera bilder). 3. Högerklicka nu på en av de bilder du just markerat och välj "skriv ut" i menyn som kommer upp. Windows egen utskriftsguide startar nu. 4. Följ guiden och välj "kontaktark" för att få ut bilderna som småbilder med liten text. (Naturligtvis går det även att välja de andra formaten som erbjuds - men då kommer inte texten/filnamnet med).