Fonemkort & Tecken ABC

Ljuda ord med hjälp av handalfabetet

Att använda tecken när man börjar lära sig att ljuda ihop ord är ett näst intill magiskt sätt att förtydliga ljuden och göra ljudandet mer tydligt! Hos oss på Hatten finns det två olika kortlekar att använda när man ljudar: Fonemkort och Tecken ABC (mer information om kortlekarna hittar du genom att klicka på deras namn).

Obs! använd browserns tillbakaknapp för att komma tillbaka hit till speltipsen igen.

Kortlekarna kan användas på liknande sätt med stor variation. Tänk på att alltid anpassa svårigheten efter spelarna - så att det blir precis lagom svårt... Här nedan följer några speltips, som går att använda med båda kortleksvarianterna.

  

 

Ljuda-teckna ord till saker eller bilder

Förbered ett antal bilder på olika saker som är lagom svåra att ljuda/skriva. Bilderna kan du hitta var som helst, många bilder finns att hämta i mappen "bilder" på skivan TeckenHatten, olika Memokort från skivan MaterialHatten eller kanske bilderna som är med i ordlotto. Låt sedan lagom många fonem-bokstavskort ligga utspridda med framsidan uppåt på bordet så att man lätt kan leta fram dem man behöver. Ett bra tips är att använda digitalkameran för att fota av ord och bilder och sätt ihop till "läseböcker".

Finns i sjön - samla par

Paren kan bildas av olika typer av kort; fonem-tecken, fonem-fonem eller rimord-rimord.

Finns i sjön brukar spelas med korten i handen, dolda för övriga spelare. Dela först ut lagom antal kort till varje spelare (exempelvis 5 kort var). Givaren lägger resten av kortleken i en hög med baksidorna upp mitt på bordet. Titta efter om ni har fått några par redan i given. Lägg ner eventuella par i en hög bredvid dig på bordet och ersätt korten med nya från högen på mitten av bordet. I turordning begär ni sedan kort av varandra (naturligtvis genom att ljuda/teckna dem). När du får kortet som du begärt lägger nu ner paret som du just fått i högen bredvid dig. Ta sedan upp ett nytt kort ur högen på mitten av bordet. Sedan är det nästa spelares tur att begära kort. Detta spel går att utveckla och förändra i det oändliga! Tänk på att börja enkelt och sedan utveckla spelet eftersom, så att det alltid är lagom svårt.

Om det är för svårt att hålla korten på hand går det lika bra att samla par genom att spela med öppna kort på bordet. Låt då istället varje spelares kort ligga öppna på bordet. Istället för att begära kort av varandra får en spelare börja att vända på ett kort i mitthögen, han/hon ljudar/tecknar och alla spelare tittar på sina kort för att se om de har det matchande kortet. Om ingen har kortet får den som vände på det lägga det bland sina övriga kort framför sig och vända upp ett nytt kort ur mitthögen. Men, om någon spelare har det matchande kortet får han/hon det och lägger ihop det så att par bildas. Paret läggs i en hög bredvid varje spelare - så att man kan räkna vem som har flest par när alla korten är slut.

Istället för att samla par kan man också låta de bokstäver man har bilda bord när man får bokstäver som "passar ihop". Det kan vara svårt, men också roligt. Vad är det som säger att man bara godkänner "riktiga" ord - bara man kan ljuda/teckna ihop bokstäverna borde det kanske gälla som ord. Flest ord på bordet när korten är slut vinner!

Har DU några bra speltips? Skicka gärna in dem till katarina@hattenforlag.se