Temaböcker

Temaböcker hette tidigare "Språkträning" och är titlar som tidigare har getts ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten. De är skapade av Iréne Johansson och är en riktig klassiker i Karlstadmodellens språkträning.

Hela paketet består av 8 blå böcker med olika huvudteman, 10 röda omslag för att kunna sortera om boksidorna till nya böcker samt ordkort och satsplatta för att träna på att skriva innehållet i böckerna.

Det här materialet är mycket lärorikt, men också ROLIGT! Många barn och ungdomar lockas med i glädjen att kunna skriva innehållet i böckerna och senare börja skapa eget innehåll.

Temaböckerna är producerade i tre varianter: 
>>Med text     >>Med text och teckenillustrationer     >>Med text och bliss

 

Texten nedan är hämtad ur handledningen som medföljer Temaböckerna:

Ungefär vid två års ålder börjar en häpnadsväckande period i språkutvecklingen hos de flesta barn. Med ca 50 olika ord i sitt aktiva ordförråd är barnet redo att börja bilda satser. Visserligen kommer utvecklingen att fortsätta under mycket lång tid, ja egentligen stannar språkutvecklingen aldrig, men grunderna för att bilda alla möjliga satser börjar att läggas under denna period.

Temaböcker är ett material som syftar till att ge den grammatiska grunden för att kunna bilda satser i svenska språket. Det kan tyckas märkligt att skrivna ord används så här tidigt i språkutvecklingen. Det har dock visat sig att också skrift är ett gott stöd till tal för den som har svårigheter att uppfatta och/eller bilda tal.

Materialet passar barn, ungdomar och vuxna med språkstörningar men också barn som lär sig svenska som andra eller tredje språk. Böckerna kan också användas som material vid tidig läsinlärning.

Iréne Johansson

Så här kan du arbeta med materialet

Böckerna består av bokblad och olika framsidor samt spiraler för att sätta samman bladen till böcker.

Spiralerna kan öppnas och stängas igen och tanken är att böckerna växer allteftersom ni lägger till blad efter blad. Börja med ett blad och när innehållet är bekant lägger ni till ett nytt blad och så vidare tills alla bladen i boken är med.

 

 

Börja att arbeta med de blå böckerna

I de åtta blå böckerna hålls ordet för aktiviteten konstant. De kallas därför aktionsböcker och är namngivna efter sin aktivitet;  Hoppa-boken, Springa-boken, Krypa-boken, Rita-boken (2 ordssatser)

Åka-boken, Dricka-boken, Äta-boken och Ligga-boken (3-ordssatser) Det som varieras är vem som är upphov till aktiviteten och i några av böckerna vad som påverkas av den.

Öva på de åtta olika böckerna en efter en tills eleven kan innehållet i dem riktigt bra.

 

Att ”skriva” sig till ”läsandet”

”Skriv” texten på varje bokblad genom att lägga ordkort på satsplattan eller med SpråkPusselbitar innan bladet sätts in i boken.

Två olika satsplattor följer med ordkorten. Välj lämplig satsplatta för övningen (2- eller 3-ordssats) och ta fram de ordkort som passar till texten på de olika boksidorna.

Ligga-bokens text ska bara skrivas med de tre huvudorden, men då ni läser texten ska också prepositionerna tecknas/sägas.

Principen är helt enkelt att man skriver meningar med ordkorten genom att matcha ordkortens mot satsplattans färg och former. På så sätt tränas grundläggande regler för ordföljd i en typ av enkla bassatser.

Ordkorten passar också i pusselramarna i ”SpråkPussel”.

 

Ordkorten läggs enligt de färger/former som satsplattan visar.

Den röda färgen markerar att de tillhör ordklassen substantiv.

Den blå färgen markerar att de tillhör ordklassen verb.

 

 

Ordkorten är vändbara och tanken är att man börjar med att använda kortsidan med illustrationerna på de röda korten och teckenillustrationerna på de blå korten. Allteftersom eleven lär sig att läsa bilderna och teckenillustrationerna går ni över till att istället vända textsidorna uppåt. Antalet ordkort att välja mellan ökas efterhand.

Man har också god nytta av satsplattan och ordkorten för att lära in meningarna i de olika böckerna. Genom att skriva meningen med ordkorten och läsa den upprepade gånger kommer den att kännas igen i boken. 

 

Lek med orden - skapa olika betydelser!

Lägg en hög med ordkort ovanför varje position på satsplattan. Eleven tar översta kortet i varje hög och lägger på satsplattans rutor. Sen läser man vad man skrivit och tar ställning till vad det betyder. Självklart är det utmärkt att på olika sätt leka med alla möjliga och omöjliga ordkombinationer. Samtalet kring övningarna är lika viktigt som själva övningen!

 

obs! Gör egna ordkort med begrepp som är intressanta och roliga för er. Mall för att göra egna ordkort hittar du på www.hattenforlag.se under rubriken ”Inspiration” SpråkPussel.

 

Sortera om böckerna till ”agentböcker”

 

 

När ni nu har jobbat med att bygga upp de blå böckerna och att skriva med ordkorten på satsplattorna är det dags att sortera om böckerna. Plocka ut alla bladen ur de blå böckerna för att nu istället börja bygga upp de röda agentböckerna. Börja med något enstaka av de röda omslagen och hitta boksidorna som hör till agenten. Exempel: med häxan som agent kan en häxa-bok skapas. I agentböckerna är det således agenten som hålls konstant, medan vad som sker och i några böcker också vad som påverkas av aktiviteten, varieras.

De röda framsidorna är: Apa-boken, Baby-boken, Clown-boken, Farbror-boken, Flicka-boken, Hund-boken, Häxa-boken, Pojke-boken, Tant-boken och Tomte-boken.