Skills - ungdomsserien

Visst är det roligt att själv välja vad du vill göra på din fritid? I fyra böcker och korta filmer får du träffa åtta ungdomar som alla har ett fritidsintresse.

För det mesta går det bra för tjejerna och killarna. Men ibland blir det riktigt tokigt. Ibland blir det till och med otäckt. Till böckerna och filmerna hör också två kortmaterial för att skapa bra tillfällen till samtal och tankar. Hela materialet har stöd av tecken, och en lärarhandledning ingår.

H A N D L E D N I N G

Skills är en serie om ungdomar för ungdomar. Innehållet rör sig kring fritidsaktiviteter. Denna lärarhandledning kan underlätta för dig som lärare att använda materialet i undervisningen, men det finns säkert fler sätt att använda detta material än det som vi nämner här.

Serien ”Skills” innehåller fyra böcker, två kortmaterial, dvd-film samt en handledning.

Syftet med materialet Skills är att få ungdomar att läsa enkla texter på egen hand för att få ökad läsförståelse, stimuleras till samtal och inspireras till att skriva egna texter.

Texten i böckerna, på kortspelen och i filmerna är kompletterad med teckenillustrationer/tecken. Vid läsning av böckerna och vid samtal kring innehållet i både dem och filmerna använder ni tecken tillsammans med tal som ett förstärkande pedagogiskt verktyg.

Temaarbeten där Skills kan användas:

Hälsa-motion (Varför röra på sig? Hur? Vad är bra för hälsan?)

Relationer (konflikter, könsroller)

Jag-stärkande (Jag vill, jag kan, jag tycker)

 

 

F Y R A   B Ö C K E R

Jag vill gå på lina! Jag vill dansa! Jag vill spela fotboll! Jag vill springa!

Böckerna innehåller enkla texter med fina illustrerande fotografier. Innehållet är både roligt, romantiskt, spännande, lite läskigt och angeläget. Historierna i de fyra böckerna berättas dels i löpande text men också i form av pratbubblor på de illustrerande fotografierna.

 

Använd böckerna för att uppmuntra eleven att läsa självständigt. Eller använd dem och läs i grupp. Texterna kan med lätthet användas till träning av dialog då det alltid finns två huvudkaraktärer i böckerna. Pratbubblornas innehåll kan bli en berättelse i sig, där stort utrymme ges för att prata om tankar och känslor.

I slutet av varje bok finns ett antal sidor med fördjupning om den aktuella aktiviteten. Där finns också ett antal frågor/arbetsuppgifter som ni kan jobba med.

 

 

F Y R A   K O R T F I L M E R

Huvudkaraktärerna ”spelar” i filmerna upp böckernas innehåll samtidigt som en berättare läser och tecknar böckernas handling. I bildrutan visas både själva filmen och den tecknande berättaren.

Filmerna används som ett komplement till böckerna för att variera arbetet med innehållet. Rörliga bilder i kombination med att läsa bidrar till att berättelsernas innehåll tas in med flera sinnen. Kanske kan det leda till helt nya samtal om innehållet, väcka andra känslor än vid enbart läsning och kanske kan filmerna bidra till att förenkla läsningen och läsförståelsen.

 

 

B E R Ä T T A R K O R T


Alla bilder som är med i de olika böckerna finns också på berättarkort. Varje kort innehåller text till det som sker på bilden. På baksidan av varje kort finns texten kompletterad med teckenillustrationer.

Berättarkorten används till att lägga bilderna i ordning och självständigt berätta om innehållet och händelserna i böckerna. Korten ger utrymme för samtal om en berättelses röda tråd, om inledning och avslut, om miljöer och känslor.

Men kanske kan helt nya berättelser uppstå också. Vad händer om korten inte exakt kopierar bokens berättelse? Det kanske behövs en annan inledning, eller ett annat slut. Eller så kanske det bara blir tokroligt och ett bra underlag till att fantisera fritt och leka med ord och bilder.

 

S A M T A L S K O R T

Dessa kort består av olika startmeningar för att stimulera till samtal om exempelvis egna aktiviteter, önskemål och favoritsysselsättningar. Dra ett kort ur leken och låt startmeningen på kortet bli inledningen till ett samtal

där elevens egen vilja, önskan etc står i fokus. Ett utmärkt material för att träna bland annat reflektion och förmågan att ge uttryck för självständiga tankar och drömmar.

 

 

Materialet beställs hos Hatten Förlag >>Till Skills i butiken

Tipsa oss gärna om hur just DU arbetar med Skills.

Skicka ett mejl till info@hattenforlag.se

 

 

--------------------------------------

 

 

Några ord från författaren, Annika Rehn:

 

 

 

När man öppnar en bok ligger hemligheterna och väntar på att bli upptäckta. Historier och bilder formar berättelser som ibland är påhittade och ibland alldeles sanna. Det händer att bakom en berättelse finns en annan. Visst är det spännande!

Jag tror min dotter, som har flera funktions-nedsättningar, begrep det där tidigt - på sitt sätt. När hon öppnade böckerna sa vi massor av ord, vi skrattade och pekade. Dottern gjorde på samma vis. Stora bilder i färg fick henne att betrakta extra noga. Och så lärde vi oss tecknen för att förstärka begreppen, då gick det ännu bättre. Böckernas hemligheter avslöjades.

Först gjorde jag och fotografen Göran Billeson böckerna om Ebba. Sen gjorde vi böckerna om Karin och Simon. Plötsligt en dag var både min dotter och hennes vänner tonåringar. Dags för böcker för tonåringar.

Min förhoppning är att böckerna, filmerna och kortspelen i serien ”Skills” ska locka till kommunikation. Genom att ta del av historierna om ungdomarna, hoppas jag att läsaren eller betraktaren ska kunna formulera sina egna berättelser.

 

Annika Rehn, Skills författare

 

 

Här är alla skådespelare som är med i filmerna och böckerna:

Jag vill gå på lina - Maja Krantz, Alice Lundin,

Liv Caroline (Sofia) Karlsson (cirkusartist från Cirkus Cirkör).

Jag vill spela fotboll - Amanda Poltan, Pierre Lindquist,

Martin Sandberg (motståndaren).

Jag vill dansa - Jasmine Ekroth, Johan (Ron) Tano,

Camilla Carlswärd (dansläraren).

Jag vill springa - Johan Kallander, Marcus Kallander,

Arne Petterson (vägvisaren).

Här är alla som skrivit böcker och manus, stått bakom kameror,

tecknat, hjälpt oss teckna rätt, redigerat böcker med mera:

Annika Rehn, Göran Billeson, Clara Herner, Anna Lidé, Britt Claesson, Sune Johansson. Ett speciellt tack till Johanna Rehn som varit alltiallo

på filminspelningarna.

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 

© Annika Rehn, Göran Billeson och Hatten Förlag 2012