Tecken till böckerna

För dig som vill använda tecken även till böckerna i serien Snicksnacksnoken finns filmer där böckerna läses med tecken i HattenOnline.

Filmerna nås via gratis-kontot, men om du tecknar ett abonnemang här når du mycket mer spännande innehåll!