Tecken till böckerna

För dig som vill använda tecken till böckerna i serien Snicksnacksnoken och Ajja&Bajja finns filmer där böckerna läses med tecken i "bion" på HattenOnline. Under "material" hittas också teckenremsor till Ajja&Bajja-böckerna för den som vill ha tecknen på uppslagen.

Filmerna och teckenremsorna nås via gratis-kontot, men om du tecknar ett abonnemang på HattenOnline här når du mycket mer spännande innehåll!