Karlstadmodellen

"Rätten för alla att få lära, utveckla och använda språk är det centrala i Karlstadmodellen. Visionen är att främja ett gott liv för den enskilde med respekt, delaktighet och lika värde och ett mer humant samhället för oss alla."

Karlstadmodellen är en modell för språkträning för personer med språk-, tal- eller kommunikationsstörningar som grundades av professor Iréne Johansson på 70-talet och sedan dess fortsatt att utvecklas i samarbete mellan föräldrar, personal och forskare.

Mycket av vårt material här på Hatten baserar sig på Karlstadmodellens pedagogik, och en stor del är skapat i samverkan med Iréne Johansson. Titta till exempel i "butiken" under rubrikerna Babblarna, SpråkPussel, Iréne Johansson och Läs- och skrivträning.

Tillsammans med Iréne Johansson arrangerar vi också kurser och inspirationsdagar för språkbyggande, som till exempel Steget före-kurserna. Läs mer här nedan och under "aktiviteter" på vår startsida.

Vill du veta mer om Karlstadmodellen? Här på Hatten har vi knutit till oss Jeanette Persson, handledare i Karlstadmodellen, och hennes kontaktuppgifter hittar du här. Eller läs mer på www.karlstadmodellen.se