Att använda sitt språk - pragmatik

Det räcker inte att ha ett ordförråd och kunna sätta ihop ord till meningar, man måste kunna använda sitt språk också. För de flesta av oss sker den utvecklingen helt automatiskt, utan att vi tänker så mycket på det. Vi lär oss använda våra gester/tecken/ord för att begära sådant vi vill ha, kommentera vad vad vi ser, berätta och fråga. Intuitivt, och genom att pröva, lär vi oss vad man ska säga i vissa situationer, hur man berättar något så att andra förstår. Men när man tänker på det är det inte helt lätt... och för vissa barn kan det här vara det svåraste av allt!

Här samlar jag tips och råd kring pragmatik och språkanvändande. Välj rubrik här till vänster och om du saknar något skicka mig gärna en fråga!