Läs - skriv

Det ställs allt högre krav på vår språkförmåga ju äldre vi blir, och vissa barn som haft språksvårigheter som små får kämpa hårt när det kommer till läs- och skrivinlärningen i skolan.

Här samlar jag tips och råd för hur man kan jobba med grunderna till läs- och skrivutvecklingen. Välj rubrik här till vänster, och om du saknar något skicka mig gärna en fråga!