När barn är hesa

Min 4-åring är hes - vad kan vi göra?

Barnheshet är inte ovanligt, och beror oftast på att barnen överanstränger rösten. Vid långvarig heshet kan det vara bra att till exempel en foniater eller en kunnig öron-näsa-hals-läkare tittar på stämbanden, och de brukar också ge råd och tips för vad man kan göra. I korthet handlar det om att hjälpa barnet att använda rösten på ett skonsammare sätt.

När barn är små brukar det vara mer effektivt att påverka barnets omgivning snarare än själva barnet. Att hela tiden säga "skrik inte" och "prata tystare" ger sällan någon större effekt, men om omgivningen pratar lugnare och tystare smittar det faktiskt! Lyssna också noga på den miljö barnet vistas i: Brukar radion stå på i bakgrunden? Blir det massa ljud när stolar flyttas omkring i förskolan/skolan? Försök eliminera så mycket ljud som möjligt så att barnet inte har så mycket att överrösta. Använd ljuddämpande textilier, mattor och möbeltassar. Uppmuntra barnet till lugna tysta aktiviteter som låter rösten vila.

Sedan kan man jobba med barnets medvetenhet om hur man kan använda rösten, att man kan prata starkt eller svagt, mjukt eller skrikigt, och kanske träna på att prata mjukt till exempel när man spelar spel. När barn blir äldre finns det också tekniker som man kan lära sig för hur man kan använda rösten på skonsammare sätt. Precis som när man sjunger ska man ta kraft från magen när man pratar, använda stödet helt enkelt. Många logopedmottagningar erbjuder röstgrupper för barn där barnen får lära sig just detta.