Svårt med R-ljudet

Mitt barn har svårt att säga R. Vad kan jag göra?

R-ljudet är ett lurigt ljud som görs på olika sätt i olika delar av landet. Det är också ett ljud som normalt kommer sent i barns språkljudsutveckling, och runt 20% av alla 5-åringarna har fortfarande svårt med /r/.

Ett tips är att börja med att lyssna, och känna efter, hur man själv gör sitt r-ljud. Man frestas ofta att träna ett vibrerande övertydligt r-ljud, men i verkliga livet använder vi ofta ett mjukare mer surrande r-ljud som också brukar vara lättare att få till.

Innan ni börjar gör gärna grimaser tillsammans framför en spegel och se om barnet kan få upp tungan i en tungspets mot överläppen, och sedan mot gommen precis bakom tänderna. Många barn har svårt att styra tungan dit, och då kan man träna på det först. Det kan också hända att barnet har ett tungband som är för kort och då är det bäst att kontakta logoped.

Ofta ersätter barn /r/ med j- eller l-ljudet. Ibland har barnet också svårt att höra skillnad mellan dessa ljud. I Snicksnacksnokenboken Rulle och raketen som kan användas i träning av r-ljudet finns bilder på ros - juice och rök - lök. Ordpar som dessa kan man använda för att se om barnet har uppfattat att det är skillnad mellan ljuden. Om detta är svårt är det viktigt att hjälpa barnet med det först - t ex genom att spela memory med ljudparen, eller att barnet får peka ut rätt sak på uppmaning.

Det är nästan alltid lättast att få till ljud enskilt. Börja därför med att låta som en raketmotor/motorcykel/bil: "rrr". Om det är svårt att hitta r-ljudet kan man pröva att surra som en humla "bzzz" och långsamt flytta tungan bakåt längs gommen. Det mer vibrerande r-ljudet kan man hitta genom att säga te-de-te-de-te (eller ti-dipp-ti-dapp-ti-dull) snabbare och snabbare tills tungan studsar bakom tänderna.

När barnen hittar ett r-ljud isolerat så där, brukar jag be dem köra in i ord "rrrr-aket", "rrrrobot". När barnet klarar att få till r-ljudet i ord, är det bara att nöta på i ord och meningar tills tungan hittar rätt helt automatiskt. För vissa barn sker detta fort och nästan som av sig självt, och andra barn får träna och kämpa länge för att få uttalet av ett nytt r-ljud att fastna. Då gäller det för oss vuxna att göra träningen så trevlig som möjligt. Man kan t ex spela spel där man ska säga mycket r-ord, här hos Hatten finns förstås kortleken till Rulle och raketen men också Babblarnas spelbok är rolig att använda, och ni kan själva plocka ut r-ord ur memoryspel eller annat som ni har där hemma.

Ha tålamod, det kan ta tid att hitta och befästa ett nytt r-ljud. Om r-svårigheterna kvarstår upp mot skolåldern kan man också söka hjälp hos logoped, prata med skolhälsovården.