Ordförråd

Vårt ordförråd är viktigt. Vi har både ett passivt ordförråd, vilket innehåller alla ord vi förstår, och ett aktivt ordförråd, med alla ord vi själva kan producera. Och ett rikt ordförråd gör det lättare för oss att uttrycka oss och förstå vår omvärld. Mera ord åt barnen!

Här samlar jag tips och råd kring hur man kan hjälpa barn bygga på sitt ordförråd. Välj rubrik här till vänster och om du saknar något skicka mig gärna en fråga!