Bygga ordförråd

Hur kan man hjälpa ett barn att öka sitt ordförråd?

När barn börjar bygga på sitt ordförråd går det ofta långsamt. "Mamma" kanske kommer först, och "pappa" en månad senare. (Eller tvärt om förstås!) Och sedan dröjer det ytterligare några veckor innan barnet plötsligt ser en "vovve". Om man i denna tidiga fas vill hjälpa barnet öka sitt ordförråd är det jättebra att använda tecken och gester samtidigt som man pratar. Om vi tecknar de viktigaste orden när vi pratar blir de lättare för barnet att urskilja orden och befästa dem i sitt ordförråd. Ett annat tips är att hela tiden ta för vana att sätta ord på det barnet tittar på - så att barnet får många tillfällen att ta in ord och härma. Läs mer under "Tidig språkutveckling" och "Hur kommer jag igång med tecken?"

Så småningom börjar ordförrådet växa snabbare, och då gäller det för oss att mata på med ord! Mitt råd är att ha detta i bakhuvudet hela tiden. Läs mycket böcker förstås, och titta i illustrationerna efter saker att benämna. Nästan vilka böcker som helst brukar gå bra men vi vill tipsa lite extra om vår roliga ABC-bok ApABC - titta så mycket saker det går att hitta bara på ett uppslag som här.

Ta också till vana att samla på ord när ni är i olika miljöer och situationer. Prata om vad orden betyder, och lär barnen att fråga om de inte vet vad något heter.

-Titta. Det där under trädet, det är kottar. Och titta, en skalbagge! Och kolla här, vet ni vad det här heter?

Och så kan man spela spel förstås, allting med bilder som man får benämna, som memory och lottospel. Eller fixa ett fiskespö av en pinne, lite tråd och ett gem, och låt barnen fiska upp bilder...

Nästan allt av Hattens material, och det mesta här i världen, går att använda till att bygga ordförråd!