Språkförståelse

Vår språkförståelse, hur vi förstår de ord och meningar vi hör och läser, är en av grunderna i vår språkförmåga. Ofta är språkförståelsen mycket bättre än vår uttrycksförmåga, speciellt när vi är små. Men det är inte lätt att begripa allt alla gånger.... och det finns mycket man kan göra för att kompensera för och förbättra språkförståelsen!

Här samlar jag tips och råd kring hur man kan jobba med barns språkförståelse. Välj rubrik här till vänster och om du saknar något skicka mig gärna en fråga!