Tidig språkutveckling

Språkutvecklingen startar så fort vi föds, och kanske lite innan... Man kan tydligt se att spädbarn lyssnar när någon pratar med dem, och de börjar tidigt svara med rörelser och egna ljud. Och de första två-tre åren sker ofta en enorm språkutveckling.

Här samlar jag tips och råd om hur man kan hjälpa barn lära sig de första orden och komma igång med korta satser. Välj rubrik här till vänster och om du saknar något skicka mig gärna en fråga!

<<<<<< Välj fråga i menyn här till vänster.