Hjälpa barn att komma igång...

Min barn är sent med att börja prata, hon säger “mamma” men inte mer än så, fast andra i hennes ålder pratar mycket mer. Hur kan jag hjälpa henne att komma igång?

De här råden kommer bli lite allmänt hållna, så ta gärna kontakt med en logoped nära er för mer specifika råd också. Det första jag skulle rekommendera är att ni prövar att använda tecken till ert tal. Det kan kännas lite bakvänt, men att man tecknar nyckelorden i det man säger (med tecken ur teckenspråket) har visat sig stimulera språkförmågan, och min upplevelse är att tecknen drar med sig talet. Det finns många skäl till att använda tecken, läs mer om det under Kommunikation - AKK och frågan ”Hur kommer jag igång med tecken?”, men ett av det viktigaste är att ditt barn får ett sätt att uttrycka sig här och nu, innan talet kommer igång!

Ett annat tips är att läsa pekböcker och barnböcker varje dag. Här på Hatten har vi till exempel  böckerna med Babblarna, vars namn är valda för att de är lätta för våra små att lära sig, och böckerna om Ajja & Bajja, som är fulla med ljudhärmande ord som ”pang!” och ”nam nam” vilket också kan vara lättare att få till. Men välj också böcker efter barnets intressen!

Att följa barnets intresse även i vardagslivet, och när ni leker ihop, är också ett bra tips – se vad barnet tittar på för stunden och benämn det med ord och tecken/gester. Tala själv långsamt och tydligt, och använd enkla meningar. Det blir lättare för barnet att förstå, och du blir också en bättre modell för barnet att härma.  

Sedan är det lika viktigt att vi gör pauser när vi pratar och verkligen lyssnar på barnet. Var uppmärksam på alla sätt hon uttrycker sig, även gester och mimik, och var inte rädd för att övertolka lite. Om du tänker att den där handviftningen ser ut som ”kom hit” reagera som om det vore det! Om det där ”mpa” skulle kunna vara lampa, säg: ”Ja, lampa. Säger du lampa?” Även om barnet inte sagt det du tror lär det sig att om jag låter/gör så där så händer det här. 

Det går inte att tvinga barn till tal eller kommunikation, men man kan ordna situationer där det blir lockande för barnet att prata. Lägg till exempel bilarna och nallen utom räckhåll och fråga med ord och tecken ”Ska vi leka med nallen eller bilar?”

Och till sist: språket utvecklas i samspel med andra, för vissa går det snabbt och andra behöver mer tid. Se till att avsätta en liten stund varje dag för språkstimulans: gör roliga saker tillsammans, lek, prata och läs böcker!