Sanningen om Babblarna

Förhandlingarna i Arbetsdomstolen i tvisten mellan Hatten och illustratören Ola Schubert är avslutade och dom ska meddelas den 11 december.

Omfattningen av felaktigheterna som okritiskt sprids via sociala medier gör att jag måste ge min berättelse.

Varför har Hatten stämt Ola Schubert?

När Ola Schubert hösten 2017 plötsligt sade upp sig från Hatten efter tolv års samarbete skickade han samtidigt ett kravbrev via organisationen Svenska Tecknare. Kravet innebar att Hatten omgående skulle sluta använda alla illustrationer som han medverkat till. Han kontaktade också Hattens samarbetspartner med krav om att omedelbart sluta använda Babblarna på grund av hans påstådda upphovsrätt. Detta ledde bland annat till att Youtube stängde ner filmerna med Babblarna i en hel månad. Han försökte också stoppa Babblarnas musikal.

Alla försök att få honom att dra tillbaka sina krav och sluta en överenskommelse misslyckades. Detta ställde mig och Hatten inför ett val: Antingen skulle Babblarna gå en osäker framtid till mötes och förlagets arbetslag på cirka tio personer skulle riskera att förlora sina jobb. Eller så måste vi gå till domstol för att få ett stopp på saboterandet av Hattens arbete. För mig var valet enkelt. För att kunna fortsätta arbetet med Babblarna var jag tvungen stämma Ola Schubert.

Så vem har skapat Babblarna?

Jag är själv utbildad illustratör och grafisk formgivare, och Babblarnas värld är mitt livsverk. Idén till konceptet föddes och utvecklades 2003. Figurernas namn och syfte hade funnits ända sedan 1980-talet inom ramen för Karlstadmodellen, den pedagogik som Iréne Johansson utvecklat för att stötta barns språkutveckling. Mina idéer kring Babblarnas värld föddes långt innan några andra kreatörer kom med på resan. Först två år senare kontaktade jag Ola Schubert och några andra personer för att få hjälp med att arbeta ut idéerna till musik, animerad film och böcker. Genom åren har många personer varit inblandade i arbetet med Babblarnas värld.

Jag har kvar mitt skissblock intakt från de första åren med Babblarna. Där finns mycket av det som nu syns i maneret och figurerna. Bland annat syns detaljnivån i Babblarnas ansikten och händer samt husen i Babblarnas värld. I bilderna nedan kan du se några av skisserna. Att Ola nu hävdar att han är Babblarnas huvudsakliga skapare är för mig alltså oerhört märkligt.

Succén för Babblarna är baserad på många olika komponenter, varav formen bara är en del. Det grundläggande pedagogiska upplägget och enkelheten i konceptet gör att de riktigt små barnen tar Babblarna till sig. Även musiken, texterna och berättelseformen i böckerna är avgörande. Att sammanlänka alla de olika delarna till Babblarnas världs helhetstänk kommer från mig. I dessa delar har Ola Schubert aldrig deltagit.

>>Här kan du läsa mer om historien om Babblarna.

Vad talar för att ovanstående berättelse är sann?

För den som tagit del av Ola Schuberts version kan berättelsen ovan framstå som absurd. Men det finns flera fakta i Olas eget agerande som bekräftar sanningshalten i min berättelse:

•     Ola har totalt fått sammanlagt 2,4 miljoner i ersättning för sitt arbete för Hatten över åren och han har själv godkänt de arvoden han erbjudits och den lön han har fått.

•     Ola har i sitt skriftliga anställningsavtal bekräftat att upphovsrätten är Hattens.

•     Ola har under de tolv år vi samarbetade godkänt den fria användningen av all grafik och alla illustrationer som han varit medverkande i att skapa. 

•     Ola har aldrig ifrågasatt att vi har försett böcker och annat material med copyrightstämpel för Hatten (”©Hatten Förlag”). 

•     Ola började hävda upphovsrätt först hösten 2017, strax innan han sade upp sig, vilket talar för att det är en efterkonstruktion. 

Hur är styrkeförhållandena mellan Ola Schubert och Hatten?

Ola Schubert och hans vänner målar upp en bild av att det här är Davids kamp mot Goliat. Det är det inte. Hatten är ett litet företag med ett tiotal engagerade kollegor och jag är ensam ägare till företaget. Den vinst som Hatten gjort genom åren har i all huvudsak investerats i utveckling av ny utgivning för barns språkutveckling.

Jag kan konstatera att Olas månadslön var högre än min under den period han var anställd på Hatten. Jag har inte blivit rik på Babblarna och det bryr jag mig inte om heller. Jag brinner för att Babblarna ska fortsätta att utvecklas och hjälpa barn med deras språkutveckling.

Varför är den här tvisten viktig för alla kreatörer?

Kreativa småföretag som Hatten är viktiga som uppdragsgivare och arbetsgivare åt författare, illustratörer, kompositörer och många andra kreativa personer. Hur ska ett sådant företag kunna fungera utan rätten till sina egna verk? Varifrån ska pengarna till kreatörernas arvoden komma? Hur ska man våga investera och bygga upp en kreativ verksamhet om en enda person i arbetslaget plötsligt kan strunta i ingångna överenskommelser? Vem vågar ge uppdrag eller arbete till kreatörer om verksamheten över en natt kan stoppas genom att en tidigare anställd plötsligt börjar skicka kravbrev till Youtube, musikalproducenter och andra samarbetspartner?

Hatten och andra kreativa småföretag behöver kunna lita till upphovsrätten, och det är viktigt att stå upp för den.

Anneli Tisell, vd Hatten Förlag
Publicerades i mars 2019. Texten uppdaterades i oktober 2019.

 

Skisser ur Anneli Tisells skissbok från 2003-2005. (>>klicka här för större bild)

Utseendet hos Babblarna och deras dal från 2006 och framåt har förändrats genom åren, men både manéret och detaljerna har hela tiden styrts av Anneli Tisell. Överst syns Anneli Tisells förlaga till Babblarnas dal. Därunder finns den illustration som Ola Schubert och Hannes Hagstrand levererade 2006. Den tredje bilden är Ola Schuberts version från 2015. Längst ner syns samma illustration efter att Anneli Tisell omarbetat utseendet på dalen 2015. Detta utseende på dalen blev sedan regeln för form och färgskala i Babblarnas dal att hålla sig till för illustratörer, animatörer och formgivare. (>>klicka här för större bild)