Appar

Har du synpunkter eller frågor gällande någon av våra appar? Skicka gärna din fråga eller synpunkt till support@hattened.com

Glöm inte att skriva:

  • Vilken app/program gäller det?
  • Vilken enhet använder du (iPhone, pc-dator, android platta etc)?
  • Vilket operativsystem/browser använder du?